Pentru că de multe ori timpul dumneavoastră este limitat, vă ajutăm cu toate tipurile de operațiuni vamale. Personalul nostru calificat poate efectua declarațiile vamale simplificate sau de tip INTRASTAT, dar menține și evidența mărfurilor.

În același timp, asigurăm reprezentare în vamă în cazul deschiderilor anticipate sau la realizarea controlului documentelor.

Servicii conexe:

  • Distribuție
  • Antrepozitări
  • Post-vămuire
  • Depozitări sub regim vamal – pentru vămuirea la import
  • Operațiuni de vămuire la export
  • Consultanță pentru întocmirea actelor la export
  • Consultanță cu privire la reglementările vamale din țara de destinație
  • La cerere: serviciul door-to-door sau plata taxelor și spezelor vamale

Aflați mai multe despre serviciul de comisionar vamal.

shutterstock_48986524